Kollajen Nedir

 • Collagen, colla; Yunanca «glu» yani «yapıştırıcı» demektir.

 • Collagen; glu producer- yapışkan oluşturucu demektir.

 • Kollajen, memelilerin vücut ağırlığının %6’sını, tüm vücut proteinlerinin %25-30’unu oluşturur.

 • Tendon, ligaman, cilt, kornea, kıkırdak, kemik, kan damarları, gut yani gasrointestinal sistem, diş, diş eti, vertebralar arası, diskler (omurlar) arası, kalp kapakları… Kollajen tüm vücutta en çok bulunan proteindir.

 • Yaşlanmayla yapımı azalır, yıkımı artar.

+ Cilt yaşlandıkça, yalnızca aradaki dolgu malzemesi değil, cildi bir arada tutan iskelet sistemi de yaşlanır. Cildin iskeletini oluşturan lifler kollajen ve elastin isimli moleküllerdir.

+ Bunlar cildinizi bir ağ gibi sarıp sarmalayan, ona sıkılık, esneklik, uyum kabiliyeti ve sağlamlık sağlayan başlıca desteklerdir.

+ Siz yaşlandıkça kollajeni ve elastini üreten hücreler de yaşlanır.

+ Özellikle elastin lifleri orta yaşlara doğru hızla bozulmakta, kalınlaşıp kıvrılmakta, sertleşip dağınık ve parçalı bir yapıya dönüşmektedir.

+ Aynı değişimler kollajen liflerinde de görülür. Siz yaşlandıkça bu lifler de kalınlaşacak, bükülmeler, yığılmalar gibi bozuşmalara uğrayacaktır.

+ Kısacası içsel yaşlanmanın cildinizin destek dokusu ve iskeletinde yaptığı değişimlerdir bunlar.

 • Genç bir cilt fibroblastlarını 21-28 günde bir yeniler,
 • Yaşlandıkça bu süre 40-45 gün olur.

kollajen-peptit-farki

Biyoyararlanım

 • Kollajen peptitlerin %90’ı sindirilir ve sindirimden sonra, sadece birkaç saat içinde bağ dokunun içerisinde kullanılabilir.
 • Kanda mevcut olan kollajen peptitler, çalışmalarda (Watanabe – Kamiyama, Ichikawa ve diğerleri) gösterildiği gibi bağ dokulara ulaşır

Etki Mekanizması

 • Kollajen peptitlerin bir haberci işlevi görebildiği ve fibroblast hücreleri uyararak yeni kollajen liflerin sentezlenmesini ve yeniden düzenlenmesini tetikleyebildiği gösterilmiştir.
 • Kollajen peptitlerin, elastinin ve hiyalüronik asit (HA) gibi glikosaminoglikanların (GAG’ler) ekspresyonunu tetiklediği de gösterilmiştir.
 • Ek çalışmalar, kollajen peptitlerin fibroblast yoğunluğunu ve dermisteki kollajen lifçiklerinin kalınlığını artırabildiğini ve cildin mekanik gücünü artırabildiğini göstermiştir.
 • Çalışmalar oral yolla 4-10g/gün dozajında alınan kollajen peptitin cilt gibi kollajen içeren insan dokuları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Başlıca bulgular, kollajen peptit alımının esneklik ve pürüzsüzlük gibi cilt özelliklerini iyileştirebildiği ve cilt hidrasyonunu önemli miktarda artırabildiği yönündedir.

Peptan Kullanımı ve Kollajen Parçalanmasında Görülen Azalma

> Randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir klinik çalışmada, 40-65 yaşları arası 106 kadın, üç aylık bir süre boyunca, günde 10g Peptan veya plasebo almıştır.

> Peptan, kolajen parçalanmasını,

 1. ayda %18’e,
 2. ayda %31’e kadar azaltmıştır.

> Peptan, cildin yaşlanması sırasında oluşan yapısal hasarı tersine çevirerek, ciltteki kolajenin kalitesinin artırılmasına yardımcı olur.

> Peptan sadece dört haftalık kullanımın ardından dermisteki kollajen yoğunluğunu %9 artırmıştır

> Peptan, cilt matriksinin yapısını ve bütünlüğünü koruyarak yaşlanma karşıtı etki sağlar

> Cildin nem düzeyinde artış – Corneometer® ölçümü ile %28 oranındadır.

> Kollajen sentezinin tetiklenmesi

> Randomize, plasebo kontrollü, çift kör bir klinik çalışmada, 40-59 yaşları arasındaki 33 kadın, iki ay, günde 10g Peptan veya plasebo almıştır.

> Peptan, sekiz haftalık alım sonrasında, cildin nem düzeyini %28 oranında artırmıştır.

> Peptan, cildin nem düzeyini artırarak, yaşlanmanın tipik belirtisi olan kuru cilt görünümünü gidermeye yardımcı olur.

> Çalışmada Peptan kullanan 100 kadından 91’inin cildinde anlamlı düzeyde nemlilik artışı tespit edilmiştir.

Hidrolize Kollajen Kullanımı ve Ciltteki Etkileri

Kollajenin Baş Aminoasidi: Glisin

 • Kollajenin yapısında en çok bulunan aminoasittir.
 • Kollajen zincirinde her 3 aminoasitte bir glisin tekrarlar.
 • Glisinin önemi cilt yaşlanmasını azaltmasından daha fazladır.
 • Diyabetlilerde %26 oranında glisiniz az olduğu bulunmuş, glisin desteğiyle HBA1c nin azaldığı görülmüş.
 • Glisinden kreatin yapıldığı için, glisin sarkopenide kas kaybını azaltmakta kullanılır.
 • Glisin, glutatyonun yapımı arttırdığı için, antioksidan olarak karaciğer koruması yapar.
 • Cilt çatlakları, selülit, saç dökülmesini azaltmada faydalıdır.
 • Kron, ülseratif kolit, leaky gut, İBS ve reflüde faydalıdır.
 • Glisin, glutamat ve gaba oluşumunu atırırak uyku verimini artırır.
 • Glisin 20 amino asitten küçüktür, hızlıca emilir.
 • Kollajen desteği, hidrolize kollajen şeklinde, kollajen peptidleri olarak, glisin, prolin, hidroksiprolin ağırlıklı olarak hazırlanır.
 • Vücutta her yerde kollajen yapımı için hazır hammaddedirler.

Hidrolize Kollajen

 • Dermiste (alt deri) %80 oranında Tip 1 kolajen bulunmaktadır.
 • Dermis, bağ dokusu ve birbiri ile iç içe geçmiş kolajen  ve elastin liflerini içeren ‘matrix’ ten oluşur.
 • Dermisin temel bileşeni olan kolajen, deriye sıkı, genç ve canlı görünümü veren esas maddedir.
 • Kolajen lifleri suyu kendilerine çeken maddelerdir ve deri altının sıkı, gergin görünümünü tuttukları su ile sağlarlar.
 • Bu yüzden kırışıklığı önlemenin tek yolu bu su kaybını önlemektir, fakat bu sanıldığı kadar basit değildir.
 • Suyu dokuda tutan molekülleri de desteklemeniz gerekir, ki kolajen bunlardan sadece biridir.
 • Cilde sıkı, genç ve canlı görünümü veren esas maddedir.

Kaynaklar

 • Düzenli olarak hidrolize kollajen kullanımı, ciltte hidrasyon ve sıkılığı en iyi şekilde ortaya koyar.  Cildin esnekliğini yeniler, vücudun doğal kollajen üretimindeki aksaklıklarla savaşır. “Archives of Dermatological Research“’de yayınlanan ve “Real Solutions” dergisinde rapor edilen bir çalışma, oral yolla 60 gün boyunca günde 10 gr. hidrolize kollajen kullanımının, cildin nemi absorbe etme yeteneğini geliştirdiğini, daha sağlıklı görünmesini sağladığını ve kırışıklıkları kontrol altına aldığını ortaya koymuştur.
 • Avrupalılar uzun yıllardır, hidrolize kolajeni, artrit tedavisinde takviye olarak kullanmaktadır. Çalışmalar, bir ay gibi kısa bir sürede, günde 7 ile 10 gr. takviyenin, artrit hastalarında ağrıyı ve eklemlerdeki katılığı giderdiğini göstermiştir. Dr. Wei, 24 hafta süren randomize bir çalışmada, tavuk kollajen ile metotreksatı, romatoid artrit hastası 236 kişi üzerinde karşılaştırdı. İki grupta da hastalarda, ağrı, sabah tutukluğu, şiş eklemlerin sayısında azalma; sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinde ise çoğalma görüldü. Çalışmanın sonunda tavuk kollajeni ile tedavi edilen hastaların %41’i ve metotreksat ile tadavi edilen hastaların %58 ’inde iyileşme kaydedildi.

Etkili Olduğu Cilt Yüzeyleri

 • Karakter çizgileri
 • Dudak üzerindeki sigara kullanımına bağlı çizgiler
 • Ağız köşesindeki kukla çizgiler
 • Alındaki endişe çizgileri
 • Göz köşelerindeki kaz ayakları
 • Burun kenarından ağzın köşesine kadar uzanan derin gülümseme çizgileri
 • Yanak çöküntüleri
 • Bazı yüzeysel yaralar
 • Dolaylı olarak akne izleri ve lekeler

Kimler kollajen kullanmaya ihtiyaç duyabilir?

 • Cilt sağlığını korumak ve iyileştirmek isteyenler
 • Yaşlanmaya ve çevresel faktörlere bağlı cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalanlar
 • Yaşlanmaya bağlı olarak cilt ve el üzerinde oluşan kahverengi lekelerin yayılmasını azaltmak isteyenler
 • Hassas ve kuru cilt yapısına sahip olanlar, ciltte elastikiyet kaybı yaşayanlar
 • Doğum sonrası çatlakları olanlar. Tırnaklarda kırılma, soyulma, yavaş uzama gibi problemler yaşayanlar
 • Alkol ve sigara kullanımına bağlı olarak cilt, saç ve tırnaklarında kalite kaybı olanlar
 • Saç ekimi yaptıranlar
 • Yara, yanık sonrası iyileşme sürecini kısaltmak isteyenler
 • Bariatrik operasyon geçirmiş, cilt sağlığını destelemek isteyen, tablet yutmakta güçlük çekenler

Kollajen Kilo Aldırır mı?