Ürün Bileşenleri Tablosu
Aktif Bileşenler 1 Saşede *BRD
Hidrolize Kollajen 10000 mg
Vitamin C 300 mg % 375
Hiyaluronik Asit 100 mg
Çinko 10 mg % 100
Vitamin E 6 mg α-TE % 50
Vitamin B5 3 mg % 50
Biotin 2500 µg % 5000
Bakır 2000 µg % 200
Vitamin B6 0,7 mg % 50
Selenyum 55 µg % 100
*BRD: Beslenme Referans Değeri
Collagen Beauty Plus

Ürün Bileşenleri Tablosu
Aktif Bileşenler 1 Tablette *BRD
Hirolize Kollajen (Balık Ürünü) 750 mg
Hyaluronik Asit 150 mg
Vitamin C 100 mg % 125
Çinko 5 mg % 50
Bakır 1 mg % 100
Biotin 150 µg % 300
Selenyum 55 µg % 100
*BRD: Beslenme Referans Değeri

Ürün Bileşenleri Tablosu
Aktif Bileşenler 50 ml’de *BRD
Hidrolize Kollajen 10000 mg
Vitamin C 300 mg % 375
Hiyaluronik Asit 100 mg
Koenzim Q10 10 mg
Vitamin E 6 mg α-TE % 50
Vitamin B5 (Pantotenik asit) 3 mg % 50
Biotin 2000 µg % 4000
Vitamin B6 (Piridoksin) 0,7 mg % 50
*BRD: Beslenme Referans Değeri
Ürün Bileşenleri Tablosu
Aktif Bileşenler 50 ml’de *BRD
Hidrolize Kollajen 10000 mg
Vitamin C 300 mg % 375
Hiyaluronik Asit 100 mg
Koenzim Q10 10 mg
Vitamin E 6 mg α-TE % 50
Vitamin B5 (Pantotenik asit) 3 mg % 50
Biotin 2000 µg % 4000
Vitamin B6 (Piridoksin) 0,7 mg % 50
*BRD: Beslenme Referans Değeri

Ürün Bileşenleri Tablosu
Aktif Bileşenler 1 Saşede *BRD
Hidrolize Kollajen 5000 mg
L-Arjinin 1000 mg
L-Karnitin 500 mg
Maca Kökü Tozu 250 mg
Rhodiola Tozu 250 mg
Taurin 200 mg
Vitamin C 100 mg % 125
Kafein 100 mg
Vitamin B3 16 mg NE % 100
Çinko 10 mg % 100
Vitamin B6 1,4 mg % 100
Vitamin B12 1250 µg % 50000
Biotin 100 µg % 200
*BRD: Beslenme Referans Değeri